Projekty 2007

 

 

 

Dotowane projekty 2007

 

 

Nazwa organizacji

 

 

 

Tytuł projektu

1

Caritas Sambirsko-Drohobyckiej Diecezji
Drohobycz

Śladami zapomnianych historii – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: uporządkowanie cmentarza w Drohobyczu (Ukraina).

2

Dialog Europejski
Lwów

Mosty przyszłości – obóz z udziałem wolontariuszy z Litwy, Ukrainy, Polski i Niemiec: prace renowacyjne i porządkowe na trzech cmentarzach, w kościele i ogrodzie botanicznym w Krzemieńcu (Ukraina).

 

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat
Suwałki

Ścieżkami wielokulturowości – obóz z udziałem wolontariuszy z Litwy i Polski: inwentaryzacja i uporządkowanie wszystkich cmentarzy na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

4

Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności
Piaski

Szlak arian – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: uporządkowanie zabytków pozostałych po protestantach w Piaskach Luterskich oraz wyznaczenie trasy edukacyjnej biegnącej śladami arian.

5

Fundacja Borussia
Olsztyn

Od przeszłości ku przyszłości – obóz z udziałem wolontariuszy z Rosji, Polskim i Niemiec: prace renowacyjne, porządkowe oraz drobne konserwacje obiektów zabytkowych w Obwodzie Kaliningradzkim.

6

Fundacja Edukacji Europejskiej
Wałbrzych

Stary Sambor – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: restauracja lokalnych zabytków oraz zbieranie opowieści miejscowych ludzi o czasach połowy XX wieku.

7

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Lublin

Korczmin - otwarta granica – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: prace konserwatorskie przy składaniu drewnianego budynku przy cerkwii w Korczminie, uporządkowanie 2 cmentarzy oraz badania terenowe (wywiady).

8

Fundacja Pogranicze
Sejny

Trakt krasnogrudzki – obóz z udziałem wolontariuszy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec: badania starych piwnic w Dworze w Kranogrudzie, budowa instalacji rzeźbiarskich w zabytkowym parku i zbieranie informacji o tradycjach wielokulturowych regionu (reportaże i fotografie).

9

Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
Zagórz

Wielokulturowa Tyrawa Wołoska – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: prace renowacyjne i porządkowe na terenie kirkutu i cmentarzy greckokatolickich.

10

Stowarzyszenie Magurycz
Uście Gorlickie

Galicja, Galizien, Hałyczyna. Zapomniane cmentarze w środku wieloetnicznej Europy – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: prace konserwatorskie wybranych obiektów i nekropolii na terenie Beskidu Niskiego oraz sporządzenie dokumentacji i inwentaryzacji.

11

Stowarzyszenie Międzynarodowe i Międzykulturowej Wymiany Anawoj
Michałowo

Śladami kultury żydowskiej na Podlasiu– obóz z udziałem wolontariuszy z Litwy, Polski i Niemiec: odnowienie cmentarza żydowskiego pod Michałowem, opracowanie dokumentacji i folderu.

12

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Lublin

Cmentarze pogranicza: ochrona zabytkowych nekropolii prawosławnych i żydowskich – obóz z udziałem wolontariuszy z Ukrainy, Polski i Niemiec: prace porządkowe i remontowe na dwóch cmentarzach w gminie Włodawa i kirkucie w Lublinie.

Obozy-1