Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ)

Fundacja EVZ wspiera międzynarodowe projekty, służące wzmocnieniu partnerskiej współpracy między Niemcami a krajami, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu. Z dochodów funduszu żelaznego w wysokości 358 milionów Euro Fundacja przeznacza rocznie ponad 8 milionów Euro na projekty odpowiadające jednemu z trzech priorytetów:

  1. Konfrontacja z historią
    - projekty, które podtrzymują pamięć o rządach narodowego socjalizmu i przybliżają tę historię młodzieży
  2. Działania na rzecz demokracji i praw człowieka
    - wsparcie międzynarodowych inicjatyw promujących demokrację i prawa człowieka
  3. Pomoc humanitarna dla ofiar reżimu narodowego socjalizmu
    - międzynarodowe projekty wspierające osoby, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu.

Fundacja EVZ
Lindenstrasse 20-25, 10969 Berlin
tel.: +49 (0)30 25 92 97 86
e-mail:
[email protected]
www:
www.stiftung-evz.de

O-Programie-1