Edycja 2009

W marcu 2009 rozstrzygnęliśmy trzeci i ostatni konkurs dotacyjny programu Memoria. Dziękujemy za zgłoszenia i cieszymy się na tak duże zainteresowanie teamtyką programu. Otrzymalismy aż 55 zgłoszeń, niestety nie mogliśmy wesprzeć wszystkich wartościowych przedsięwzięć. O dotacje do wysokości 15 ooo euro mogły ubiegać się organizacje z Polski, Litwy lub Ukrainy.  Międzynarodowa komisja ekspertów rekomendowała 14 wniosków do przyznania dotacji.

Lista projektów 2009

Wydarzenia wspólne dwóch programów: Dla Tolerancji (dzięki wsparciu Fundacji Forda/Fundacji
Życia i Kultury Żydowskiej im. Taubego) oraz Memoria
(dzięki wsparciu Fundacji EVZ).

Debata "Wędrówka Gabriela. Religia i antysemityzm" 27 kwietnia 2009 roku w Warszawie:
http://www.batory.org.pl/tolerancja/wydarzenia.htm

Akcja "Tolerancyjni. To się dzieje!" 23-25.10.2009 w Warszawie: debata, spacery, rynek wiedzy, film o przedwojennym Radomiu z muzyką na żywo, mapa tolerancyjnych.
www.tolerancyjni.org.pl

Kalendarium III edycji
27-28.04 seminarium wprowadzające dla grantobiorców
18.05 zawarcie umów o dotację i poczatek rekrutacji wolontraiuszy
15.07-30.09 obozy wolontariackie i wizyty konserwatorskie w miejscu prac
24.10 seminarium podsumowujące III edycję
30.10 czas złożenia raportów z projektów w Fundacji Batorego

Obozy-1