Lista projektów zaproszonych do edycji 2009

1. Fundacja Ari Ari, Łódź www.ariari.pl
„I nastała cisza... Rakutowo na Kujawach” – obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Niemiec, Litwy, Polski i Ukrainy: prace porządkowe i inwentaryzacyjne na cmentarzach ewangelickich i na cmentarzu żydowskim w Rakutowie oraz w innych miejscowościach gminy Kowal, opracowanie internetowego archiwum informacji i ikonografii dotyczącej lokalnej społeczności i kulturowego dziedzictwa gminy.
13-27 lipca 2009

2. Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Podlaskiej Drumla, Białystok www.drumla.org.pl
„Odmalować harmonię wielokulturowego miasteczka”
– obóz z udziałem 18 wolontariuszy z Białorusi, Niemiec i Polski: dokumentacja cmentarza żydowskiego w Krynkach, rekonstrukcja polichromii macew oraz opracowanie na podstawie zebranych wywiadów i pamiątek publikacji o życiu codziennym przedwojennych Krynek (kontynuacja projektu dotowanego w 2008 roku).
17-30 sierpnia 2009

 3. Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin www.ekolublin.pl
„Kryłów. Laboratorium pamięci pogranicza” – obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy: porządkowanie i remontowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzach prawosławnych w Małkowie i Kryłowie, odnowienie starego przydrożnego krzyża i nakręcenie filmów dokumentalnych na temat historii relacji polsko-ukraińskich na Wołyniu (kontynuacja projektu dotowanego w 2007 i 2008 roku).
16-30 sierpnia 2009

4. Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski Luterskie
„Podobno mój dziadek to Sobieski" – obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Białorusi, Niemiec, Litwy, Polski i Ukrainy: zebranie historii rodzin i inwentaryzacja zabytków dokumentujących wielokulturowe dziedzictwo Piasek Luterskich i jego okolic (kontynuacja projektu dotowanego w 2007 i 2008 roku).
22 lipca - 4 sierpnia 2009

5. Stowarzyszenie Regionet, Poznań www.regionet.org.pl
„Ścieżkami Jelskich – zapomniane/zacierane karty pamięci” – obóz z udziałem 20 wolontariuszy z Białorusi, Niemiec i Polski: odkrywanie śladów przeszłości rodu Jelskich, mieszkających niegdyś w białoruskiej wsi Dudziczy oraz prace remontowe i inwentaryzacyjne na cmentarzu rzymskokatolickim, żydowskim i w zabytkowym parku w rejonie Puchawickim na Białorusi (kontynuacja projektu dotowanego w 2008 roku).
15-29 sierpnia 2009

6. Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie, Zielona Góra
„Zrozumieć historię – ocalić pamięć”
– obóz z udziałem 20 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: prace inwentaryzacyjne w skansenie w Ochli koło Zielonej Góry oraz przygotowanie wystaw i broszury na temat wielokulturowości Ziemi Lubuskiej (kontynuacja projektu dotowanego w 2008 roku).
29 sierpnia -20 września 2009

7. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Nowy Sącz www.mto.org.pl
„I rozproszył ich po całej Ziemi” – obóz z udziałem 18 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Nowym Sączu oraz opracowanie strony internetowej prezentującej różne świadectwa pamięci o nowosądeckich Żydach i Łemkach oraz o wielokulturowej przeszłości regionu.
22 sierpnia - 8 września 2009

8. Organizacja Charytatywna Centrum Inicjatyw Oświatowych, Lwów Ukraina www.dialog.lviv.ua/coi
Śladami tysiącletniej historii” – obóz z udziałem 16 wolontariuszy z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy: renowacja obiektów sakralnych różnych wyznań w Bełzie (Ukraina) oraz opracowanie czterech historycznych szlaków i strony internetowej promującej wielokulturowe dziedzictwo miasta (kontynuacja projektu dotowanego w 2008 roku).
1-14 sierpnia 2009

9. Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów Ukraina www.lvivcenter.org
„Śniatyń – archeologia pamięci”
– obóz z udziałem 16 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne na cmentarzu żydowskim i chrześcijańskim w Śniatyniu (Ukraina).
18 lipca - 3 sierpnia 2009

10. Dialog Europejski, Lwów Ukraina www.dialoglviv.ua
„Mosty przyszłości. Krok naprzeciw”
– obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: prace renowacyjne i porządkowe w rzymskokatolickim kościele św. Stanisława, w twierdzy Bony oraz na cmentarzu żydowskim i kozackim w Krzemieńcu (Ukraina), opracowanie broszury oraz angielskiej wersji strony internetowej o tym mieście (kontynuacja projektu dotowanego w 2007 roku).
13-26 lipca 2009

11. Fundacja Dobroczynna Caritas Eparchii Samborsko-Drohobyckiej Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego, Truskavets Ukraina

http://caritas-sde.org
„Wspólna Europa – wczoraj i jutro wielokulturowego Drohobycza” – obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: odnowienie nagrobków na starym cmentarzu miejskim w Drohobyczu (Ukraina) i opracowanie alternatywnego przewodnika po tym wielokulturowym mieście (kontynuacja projektu dotowanego w 2007 roku).
2-18 sierpnia 2009

12. Wołyński Okręg Skautowskiej Organizacji Ukrainy Płast, Łuck Ukraina www.lutsk.plast.org.ua
„Małe wspomnienia wielkiej historii”
– obóz z udziałem 20 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: porządkowanie i konserwacja nagrobków na cmentarzu prawosławnym w Wereszynie w Polsce oraz przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami na temat stosunków polsko-ukraińskich (kontynuacja projektu dotowanego w 2008 roku).
14-28 lipca 2008

13. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Zielona Góra www.kolejka.ptkraj.pl
„Stacja kolei szprotawskiej Radwanów”
– obóz z udziałem 20 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: przygotowanie odkrywki archeologicznej ukazującej fundamenty dworca w Radwanowie, znajdującego się na szlaku powiatowej linii kolejowej zbudowanej przez niemieckiego przedsiębiorcę na początku XX wieku.
5-24 września 2009

14. Międzynarodowa Organizacja Wolontariuszy SVIT-Ukraine, Artemovsk www.svit-ukraine.org
„Odbicie historii”
– obóz z udziałem 15 wolontariuszy z Niemiec, Polski i Ukrainy: prace porządkowe na cmentarzu prawosławnym i renowacyjne na cmentarzu żydowskim w Czerniowcach (Ukraina), przygotowanie tablic informacyjnych o ważnych postaciach przedwojennej gminy żydowskiej i o zabytkach architektury cmentarnej.
sierpień 2009

Obozy-1