„Kryłów. Laboratorium pamięci pogranicza”

Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin

Termin realizacji: 23 sierpnia - 3 września 2009

Opis projektu: Obóz odbyłsię na polskim skraju Wołynia. Wolontariusze porządkowali cmentarze i remontowali zabytkowe nagrobki na zaniedbanych cmentarzach prawosławnych w Małkowie i Kryłowie oraz stary przydrożny krzyż – pamiątki dawnej wielokulturowości tego regionu. Poznawali także trudną historię niszczenia cerkwii w latach ’30, etnicznej nienawiści i rzezi w kolejnej dekadzie aż po przymusowe wysiedlenia ludności w okresie powojennym nie tylko z punktu widzenia akademickich historyków, ale i ze wspomnień najstarszych mieszkańców. Zebraliw ten sposób materiały do krótkometrażowych filmów dokumentalnych. Dla uczestników odbywającego się w Kryłowie wielkiego polsko-ukraińskiego koncertu „Most Przyjaźni” przygotowali także wystawę na temat niszczejących zabytkowych cmentarzy na wspólnym pograniczu.

Obozy-1