Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego od 2005 roku organizuje na terenie Dolnego Śląska całoroczne projekty wolontariackie służące ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W ciągu trzech ostatnich lat w projekcie uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy w wieku od 18 do 26 lat z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy, zainteresowanych kulturą, historią i ochroną zabytków. Uczestnicy projektu pomagają w restaurowaniu zabytkowych budynków i dzieł sztuki, prowadzą dokumentację zbiorów muzealnych, przygotowują wystawy, projekty oświatowe i imprezy kulturalne, zajmują się rekonstrukcją starych cmentarzy żydowskich i niemieckich. Miejscami ich pracy są pracownie konserwatorskie, muzea i miejsca pamięci, archiwa, ośrodki kultury oraz organizacje pozarządowe. Dzięki udziałowi w siedmiu tygodniowych seminariach i wycieczkach do zabytkowych miejsc wolontariusze mają możliwość poszerzania swojej wiedzy z dziedziny kultury, historii i sztuki, a dzięki całorocznemu tandemowi językowemu – znajomości języków obcych.

Od roku Fundacja Krzyżowa w ramach współpracy z niemieckim partnerem IJGD Berlin/ Brandenburg prowadzi ponadto rekrutację polskich wolontariuszy do bliźniaczego programu niemieckiego „Jugendbauhütte” .

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu:

www.wolontariat.net.pl

Wolontariat roczny-1