Fundacja Borussia

Fundacja Borussia od 2005 roku organizuje na terenie Warmii i Mazur całoroczne wolontariaty których celem jest uwrażliwianie na problematykę świadomego obchodzenia się z dziedzictwem kulturowym oraz zachęcanie do aktywnego działania na rzecz otaczającego środowiska.

Wolontariusze z Polski, Niemiec oraz Rosji zajmują się dokumentacją zabytkowych obiektów, opracowywaniem i archiwizacją tej dokumentacji oraz konserwacją wybranych zabytków i dzieł sztuki. W miarę możliwości wolontariusze włączają w swoje działania miejscową młodzież oraz przeprowadzają mini-projekty (warsztaty edukacyjne, wykłady, wystawy) skierowane do społeczności lokalnej.

Instytucje goszczące wolontariuszy to głównie muzea, lokalne ośrodki kultury i organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego. Roczne pobyty wolontariuszy rozpoczynają się intensywnym kursem języka polskiego oraz seminarium połączonym z objazdem studyjnym pogłębiającym ich wiedzę na temat unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu oraz ochrony i konserwacji zabytków.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: www.borussia.pl

Wolontariat roczny-1