Edycja 2007

W roku 2007 przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dotacyjnego memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Otrzymaliśmy 44 wnioski, spośród których polsko-niemiecka komisja ekspertów wyłoniła 12 projektów. Realizację 9 projektów zaplanowano w Polsce, 2 na Ukrainie i 1 w Obwodzie Kaliningradzkim.

Obozy dotyczyły przede wszystkim porządkowania lub renowacji cmentarzy, świątyń różnych wyznań lub innych, lokalnych obiektów zabytkowych. Pracom porządkowym towarzyszyły warsztaty lub wykłady na temat wielokulturowości danego regionu oraz spotkania mające na celu prezentację wyników prac miejscowej ludności. Niekiedy lokalna lub przebywająca w okolicy na wakacjach młodzież włączała się na jakiś czas w prace projektowe.

W rezultacie przeprowadzonych działań zinwentaryzowano, zdokumentowano, oczyszczono lub odnowiono kilkadziesiąt obiektów będących śladami wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowej.

Ponadto, organizatorzy obozów uczestniczyli w dwóch seminariach, służących wymianie doświadczeń, prezentacji swoich przedsięwzięć i poszerzeniu wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury.

Dotowane projekty

 

Obozy-1