Edycja 2008

Rozstrzygnęliśmy drugą edycję konkursu dotacyjnego „Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego”. Podobnie jak w roku poprzednim, do udziału w konkursie dotacyjnym zaprosiliśmy organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w ochronie i upowszechnianiu dorobku kulturowego i w realizacji projektów ze starszą młodzieżą (w wieku 18-28 lat). O dotacje mogły się starać nie tylko polskie i ukraińskie, lecz także litewskie organizacje pozarządowe. Na konkurs wpłynęły 33 wnioski. Komisja przyznała 12 dotacji na łączną sumę 165 060 euro.  Wśród grantobiorców programu są dwie organizacje pozarządowe z Ukrainy oraz dziesięć organizacji z Polski. Realizowane w ramach programu obozy wolontariackie odbywać się będą na terenach Polski, Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Dotowane projekty 2008

W dniach 19-20 maja 2008 w siedzibie Fundacji Batorego odbyło się seminarium wprowadzające dla grantobiorców II edycji programu. W seminarium wzięło udział po dwóch przedstawicieli organizacji partnerskich realizujacych wspólny projekt. Celem seminarium było dopracowanie projektów pod wzgledem merytorycznym i organizacyjnym, jak również ustalenie zasad oraz harmonogramu współpracy organizacji z Fundacją Batorego. Seminarium było też okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz podjęcia dyskusji na temat społecznego kontekstu i perspektyw pracy nad zachowaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego w rejonach pogranicza. Wieczorem pierwszego dnia seminarium w klubokawiarni Kafka na warszawskim Powiślu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach włączania społeczności lokalnych w podejmowane na miejscu projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego. 

Obozy-1