Wolontariat roczny

Całoroczne projekty wolontariackie w dziedzinie ochrony zabytków to inicjatywa zapoczątkowana przez kilka niemieckich placówek – tzw. Jugendbauhütten – proponujących młodym ludziom nową formę zaangażowania na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego. Nazwa Bauhütte nawiązuje do średniowiecznych strzech budowlanych – wędrownych grup murarzy, kamieniarzy i cieśli, którzy wspólnie pracowali przy budowie kościołów i katedr. Mimo że wykonywali różne zawody i niejednokrotnie pochodzili z innych krajów, tworzyli oni wspólnotę.

 Praca wolontariuszy w placówkach polega na wspólnym życiu i pracy w dziedzinie ochrony zabytków. W ciągu roku uczestnicy projektu podejmują pracę nie tylko w instytucjach (muzeach, archiwach, urzędach konserwatorów zabytków), ale także firmach komercyjnych (biurach architektonicznych, firmach budowlanych) zajmujących się renowacją zabytkowych obiektów architektury, sztuki i techniki. W ten sposób przyswajają sobie wiedzę z zakresu ochrony dóbr kultury, jak i doświadczenie niezbędne do wybory przyszłego zawodu.

 W roku 2005 z inicjatywy Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" powstały dwie kolejne placówki tego typu w Polsce: Wolontariat w służbie zabytkom prowadzony przez Fundację Krzyżowa oraz Wolontariat w Ochronie Krajobrazu Kulturowego organizowany przez Fundację Borussia. Co roku każda z organizacji przyjmuje ok. 15 wolontariuszy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

 

 

 

 

Wolontariat roczny-1