O programie

memoria. to program zainicjowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość realizowany we współpracy z Fundacją Borussia, Fundacją Krzyżowa i Fundacją im. Stefana Batorego w latach 2007-2009.

Celem programu jest zainteresowanie młodych ludzi poszukiwaniami śladów wspólnej historii i kultury na terenach pogranicza. Koncentrujemy się na przygranicznych regionach Europy Środkowej i Wschodniej, które przez setki lat zamieszkiwane były przez ludzi różnych wyznań, języków i kultur. Druga wojna światowa, Holocaust i zmiana granic po 1945 w znacznym stopniu zniszczyły wielokulturowość tych regionów.

Dlatego, w ramach programu zachęcamy wolontariuszy z Niemiec, Polski, Czech, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy do podejmowania wspólnych, praktycznych działań dotyczących ochrony zabytków, do poznawania różnych aspektów historii i kultury przygranicznych regionów oraz nawiązywania kontaktów ze społecznością lokalną. W ten sposób chcemy przyczynić się do rozwijania ponadgranicznej współpracy na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Program składa się z dwóch ścieżek:
1. Roczne wolontariaty prowadzone przez Fundację Borussia i Fundację Krzyżowa
2. Wakacyjne obozy wolontariackie wspierane w ramach konkursu dotacyjnego prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego.

O-Programie-1