О сайте

Dziękujemy organizacjom za fotografie, które współtworzą projekt graficzny poszczególnych działów strony:

О программе: Fundacja Krzyżowa

Новости: Copyright (c) by Stowarzyszenie Magurycz, 2007. Fot. Matylda Danielkiewicz

волонтерские лагеря: Copyright (c) by Stowarzyszenie Magurycz, 2007. Fot. Matylda Danielkiewicz

Долгосрочный Волонтариат: Fundacja Krzyżowa

Поиск: Fundacja Krzyżowa

Контакты: Fundacja Krzyżowa

О сайте: Fundacja Borussia

O stronie1